Đóng

Chili System

Username System
untitled1

Vòi phun mưa Meganet

Thông số kỹ thuật: Lưu lương(có 3 loại vòi phun khác nhau):350l/h; 450lit/h; 550lít/h Áp suất đầu vòi: 2 -> […]

18 Tháng Năm, 2017

GyroNet

Vòi phun mưa cỡ vừa GyroNet

– Vòi GyroNet phục vụ: Phục vụ tưới cho tưới cho vườn cây ăn trái,vườn ươm cây lâm nghiệp,cây rau, […]

18 Tháng Năm, 2017

5_PhunSuong

Vòi phun sương mù CoolNet4

– Thiết bị phục vụ: Cây Hoa; cây rau; Làm mát trong nhà lưới; nhà kính; Đối với loại đất […]

18 Tháng Năm, 2017