Đóng

Chili System

Username System
nen-Untitled8

Dây nhỏ giọt Dream Tape

Không có chức năng bù áp. Không có tắc nghẽn, không có bộ lọc. Thích hợp cho việc tưới tiêu […]

18 / 05 2017

nen-d57e1bfef65e9f92d2b2e58

Dây nhỏ giọt Green Drip

Những đặc điểm chính: 1. cung cấp nước trực tiếp nước đến từng gốc 2. Khả năng tưới đồng cao […]

18 / 05 2017