Đóng

Chili System

Username System
nen-d57e1bfef65e9f92d2b2e58

Dây nhỏ giọt Green Drip

Những đặc điểm chính: 1. cung cấp nước trực tiếp nước đến từng gốc 2. Khả năng tưới đồng cao […]

18 Tháng Năm, 2017

nen-102a

Bịt 16mm

Bịt 16mm kiểu 1 Bịt 16mm kiểu 2 Bịt 16mm kiểu 3 Bịt ống nhỏ giọt

18 Tháng Năm, 2017