Đóng

30 Tháng Năm, 2017

Bộ châm phân đơn giản Venturi 2

Với bộ châm phân này, người sử dụng chỉ việc hòa phân vào sô hay (chậu) tạo thành 1 dung dịch phân bón. Sau đó chỉ việc thả chõ (đầu hút) của bộ châm phân vào chậu. Dưới tác dụng của áp suất dung dịch phân bón sẽ được hút vào đường ống chính và tưới cho cây trồng.

 

Đầu hút của bộ châm phân có các kích thước khác nhau để người dùng lựa chọn và thay thế: 2lit/h; 4lit/h; 6lit/h; 8lit/h; 12lit/h
Nơi sản xuất: Israel

Bộ châm phân bón Venturi 2

Châm phân bón Related