Đóng

30 Tháng Năm, 2017

Bộ châm phân Fertikit pypass

03 kênh có thể tưới chộn 3 dung dịch tưới đồng thời. Ví dụ: dung dịch 1 chứa lân, dung dịch 2 chứa đạm, dung dich 3 chứa thuốc trừ sâu.

Bộ châm phân Fertikit kết hợp với Sensor đo PH , Sensor đo EC và bộ điều khiển tưới trung tâm có thể điều chỉnh được chế độ tưới theo đúng như yêu cầu của người sử dụng. Cung cấp cho cây trồng một lượng dinh dưỡng vừa đủ.

Fertikit pypass, 03 kênh châm phân, EC,pH có bơm tăng áp

Châm phân bón Related