Đóng

18 Tháng Năm, 2017

Bộ đầu nối vào ống nhỏ giọt qua trung gian

Đầu nối nhỏ nhọt qua trung gian bao gồm 2 phần đầu nối như hình ảnh. Phần thứ nhất là phần nối trực tiếp vào nguồn nước gồm một roăng cao su và một đầu nối. (Khoét một lỗ 16mm sau đó đưa roăng cao su và đưa đầu nối vào). Phần thứ hai để nối vào ống nhỏ giọt. Giữa phần thứ nhất và phần thứ hai được nối với nhau bởi một đoạn PE  16mm – trung gian. Tại sao phải nối qua một đoạn trung gian như vậy bởi những lý do sau: Thứ nhất, nếu nối trược tiết từ dây nhỏ giọt, có một số luống cây nằm xa đường ống chính. Lúc tưới có thể gây lẵng phí nước, nhất là khi tưới có kèm theo phân bón. Thứ hai, đối với địa hình đồi núi không bằng phẳng, hoặc địa hình bậc thang vv… Khi đường ống chôn thấp hơn, nếu đấu nối trực tiếp, do dây dẫn nhỏ giọt mỏng, nên có thể bị gẫy và không đưa nước lên được. Thứ ba, đấu qua trung gian nhìn thẩm mỹ hơn, và dẽ bảo trì hơn một chút.

1. Bộ đầu nối qua trung gian

51

2. Phần nối trực tiếp từ nguồn nước:

7

3. Đấu nối hoàn chỉnh

8

Hệ thống tưới nhỏ giọt Related