Đóng
nen-img3_03

Bình lọc

Hình ảnh tổng thể và hình ảnh bên trong Cấu tạo bởi những lớp nhựa xếp chồng, phù hợp cho […]

18 Tháng Năm, 2017

nen-Untitled5

Dây nhỏ giọt Supper Dip

Lượng nước lớn hơn cho mỗi đầu nhỏ giọt (Phân bố đồng nhất) so với các loại nhỏ giọt khác, […]

18 Tháng Năm, 2017

nen-silver-drip

Dây nhỏ giọt Silver Drip

Những đặc điểm chính: Hệ thống nhỏ giọt làm thành 1 đường chạy dọc theo ống nhỏ giọt – Chống […]

18 Tháng Năm, 2017