Đóng
nen-Coolnet_2

Vòi phun sương mù CoolNet2

– Đối tượng phục vụ: Cây Hoa; cây rau; Làm mát trong nhà lưới; nhà kính; Đối với loại đất […]

18 / 05 2017

nen-Impacts-2045-PJ-08-Maxi

Vòi tưới phun mưa Maxi bird

– Đối tượng phục vụ: Tưới cho các loại cây có thân cứng như Thanh long, cà phê,cây ca cao, […]

18 / 05 2017

nen-25pjdac

Vòi tưới phun mưa 25BPJ-ADJ

– Đối tượng phục vụ: Tưới cho các loại cây có thân cứng như Thanh long, cà phê,cây ca cao, […]

18 / 05 2017

nen-N95-23-ok

Vòi tưới phun mưa N95

– Đối tượng phục vụ: Cho loại cây có thân cứng như Dứa, cây chè, cây Thanh long, cây Ca […]

18 / 05 2017

nen-T3

Đầu tưới Rotor T3

– Có thể chỉnh được góc xoay khi tưới: 90 độ, 180 độ, 270 độ, 360 độ. – Bán kính […]

18 / 05 2017

nen-CT70

Đầu tưới Rotor CT70

– Có thể chỉnh được góc xoay khi tưới: 90 độ, 180 độ, 270 độ, 360 độ. – Bán kính […]

18 / 05 2017