Đóng
nen-SL1600

TỦ ĐIỀU KHIỂN SL1600

Bộ cơ bản gồm 4 cổng điều khiển Ngoài ra có thể mơ rộng thành 16 cổng. Mỗi lần mở rộng […]

18 / 05 2017

nen-pjx1260353974

TỦ ĐIỀU KHIỂN SL800

Bộ cơ bản gồm 4 cổng điều khiển Ngoài ra có thể mơ rộng thành 8 cổng. Mỗi lần mở rộng […]

18 / 05 2017

nen-T22

Vòi tưới Rotors T1

Có thể chỉnh được góc xoay khi tưới: 90 độ, 180 độ, 270 độ, 360 độ. – Bán kính phun […]

18 / 05 2017

nen-1800-series

Vòi tưới Spray 1800

Vòi có độ cao khác nhau với các tên (1802;1804;1806;1812) – Áp suất giao động từ 1 bar đến 3 […]

18 / 05 2017