Đóng
nen-T3

Đầu tưới Rotor T3

– Có thể chỉnh được góc xoay khi tưới: 90 độ, 180 độ, 270 độ, 360 độ. – Bán kính […]

18 / 05 2017

nen-CT70

Đầu tưới Rotor CT70

– Có thể chỉnh được góc xoay khi tưới: 90 độ, 180 độ, 270 độ, 360 độ. – Bán kính […]

18 / 05 2017

nen-SL1600

TỦ ĐIỀU KHIỂN SL1600

Bộ cơ bản gồm 4 cổng điều khiển Ngoài ra có thể mơ rộng thành 16 cổng. Mỗi lần mở rộng […]

18 / 05 2017

nen-pjx1260353974

TỦ ĐIỀU KHIỂN SL800

Bộ cơ bản gồm 4 cổng điều khiển Ngoài ra có thể mơ rộng thành 8 cổng. Mỗi lần mở rộng […]

18 / 05 2017