Đóng
nen-i40_ultra_ss_H4905_web[

Vòi phun Rotor I-40

Vòi tưới nhô cao khoảng 10cm cách mặt đất. Có 2 loại Model lõi nhựa và lõi thép không rỉ. […]

18 Tháng Năm, 2017

nen-I-90R

Vòi phun Rotor I-90

Vòi tưới nhô cao khoảng 9cm cách mặt đất. Có 2 loại Model lõi nhựa và lõi thép không rỉ. […]

18 Tháng Năm, 2017

nen-i25nozzles[1]

Vòi phun Rotor I-25

Vòi tưới nhô cao khoảng 10cm cách mặt đất. Có 2 loại Model lõi nhựa và lõi thép không rỉ. […]

18 Tháng Năm, 2017

nen-I-35R

Vòi phun Rotor I-35

Vòi tưới nhô cao khoảng 15cm cách mặt đất. Có 2 loại Model lõi nhựa và lõi thép không rỉ. […]

18 Tháng Năm, 2017

nen-GRT80

VÒI THAY THẾ TORO

Hunter có sản xuất ra 1 số thiết bị thay thế cho vòi tưới sân gofl : tiêu biểu có […]

18 Tháng Năm, 2017

nen-PSU-04

Vòi phun PUS-04

Về mặt thông số nó cũng gần giống loại vòi phun Pro – Spray. Nhưng thân tưới của nó nhỏ […]

18 Tháng Năm, 2017