Đóng
nen-8005-Rotor-sprinkler

VÒI TƯỚI ROTOR 8005

Vòi có 2 model khác nhau, loại lõi nhựa và loại lõi thép không rỉ Bán kính tưới giao động từ […]

18 Tháng Năm, 2017

nen-5000

Rotor 5000

• Bán kính tưới: 7,8 m – 15,2 m • Góc tưới: 50o – 360o • Kiểu tưới: Hình tròn, rẻ quạt • Áp […]

18 Tháng Năm, 2017

nen-3500

Rotor 3500

Bán kính tưới: 4,6 m – 10,7 m Góc tưới: 40o – 360o Kiểu tưới: Hình tròn, rẻ quạt Áp […]

18 Tháng Năm, 2017

nen-5500

Rotor 5500

• Bán kính tưới: 5,2 m – 16,8 m • Góc tưới: 50o – 360o • Kiểu tưới: Hình tròn, rẻ quạt • Áp […]

18 Tháng Năm, 2017

nen-I-60R

Vòi phun Rotor I-60

Vòi tưới nhô cao khoảng 10cm cách mặt đất. Có 2 loại Model lõi nhựa và lõi thép không rỉ. […]

18 Tháng Năm, 2017

nen-Pro-C

Bộ điều khiển Pro-C

Hunter Pro-C là bộ điều khiển hệ thống tưới có chất lượng hàng đầu thế giới vì chúng là sản […]

18 Tháng Năm, 2017

nen-ICC

Bộ điều khiển ICC

Hunter ICC là bộ điều khiển hệ thống tưới có chất lượng hàng đầu thế giới vì chúng là sản […]

18 Tháng Năm, 2017