Đóng
nen-PSU-04

Vòi phun PUS-04

Về mặt thông số nó cũng gần giống loại vòi phun Pro – Spray. Nhưng thân tưới của nó nhỏ […]

18 Tháng Năm, 2017