Đóng
nen-1800-series

Vòi tưới Spray 1800

Vòi có độ cao khác nhau với các tên (1802;1804;1806;1812) – Áp suất giao động từ 1 bar đến 3 […]

18 Tháng Năm, 2017

nen-Rotor-7005-sprinkler

VÒI TƯỚI ROTOR 7005

Tưới giao động từ: 0,86 m3/h đến 5,04 m3/h. Mỗi vòi có 8 đầu tưới khác nhau: Tương ứng với […]

18 Tháng Năm, 2017

nen-8005-Rotor-sprinkler

VÒI TƯỚI ROTOR 8005

Vòi có 2 model khác nhau, loại lõi nhựa và loại lõi thép không rỉ Bán kính tưới giao động từ […]

18 Tháng Năm, 2017

nen-5000

Rotor 5000

• Bán kính tưới: 7,8 m – 15,2 m • Góc tưới: 50o – 360o • Kiểu tưới: Hình tròn, rẻ quạt • Áp […]

18 Tháng Năm, 2017

nen-3500

Rotor 3500

Bán kính tưới: 4,6 m – 10,7 m Góc tưới: 40o – 360o Kiểu tưới: Hình tròn, rẻ quạt Áp […]

18 Tháng Năm, 2017

nen-5500

Rotor 5500

• Bán kính tưới: 5,2 m – 16,8 m • Góc tưới: 50o – 360o • Kiểu tưới: Hình tròn, rẻ quạt • Áp […]

18 Tháng Năm, 2017