Đóng
nen-Coolnet_2

Vòi phun sương mù CoolNet2

– Đối tượng phục vụ: Cây Hoa; cây rau; Làm mát trong nhà lưới; nhà kính; Đối với loại đất […]

18 / 05 2017

nen-Impacts-2045-PJ-08-Maxi

Vòi tưới phun mưa Maxi bird

– Đối tượng phục vụ: Tưới cho các loại cây có thân cứng như Thanh long, cà phê,cây ca cao, […]

18 / 05 2017

nen-25pjdac

Vòi tưới phun mưa 25BPJ-ADJ

– Đối tượng phục vụ: Tưới cho các loại cây có thân cứng như Thanh long, cà phê,cây ca cao, […]

18 / 05 2017

nen-N95-23-ok

Vòi tưới phun mưa N95

– Đối tượng phục vụ: Cho loại cây có thân cứng như Dứa, cây chè, cây Thanh long, cây Ca […]

18 / 05 2017

nen-TuoiPhun_Hn

Vòi tưới phun sương VibroSpray

– Đối tượng phục vụ: Đối loại rau ăn lá, cây giống, làm mát trong nhà… Loại đất thấm ít […]

18 / 05 2017