Đóng
nen-SupperNet_4

Vòi tưới phun mưa SuperNet

– Đối tượng phục vụ: cho những cây rau, cây dứa, cây chè, cây mía….Đối với loại đất có độ […]

18 / 05 2017

nen-PowetNet2

Vòi phun mưa cơ vừa PowerNet

– Thiết bị phục vụ: Phục vụ tưới cho cây cỏ; cây ăn quả; cây mía; cây bông… Với loại […]

18 / 05 2017

nen-spinNet_4

Vòi tưới phun SpinNet

– Thiết bị phục vụ: Cho cây rau, cây hoa, cây giống, thường dùng để tới cây trong nhà lưới, […]

18 / 05 2017