Đóng
Fertikit pypass, 03 kênh châm phân, EC,pH có bơm tăng áp

Bộ châm phân Fertikit pypass

03 kênh có thể tưới chộn 3 dung dịch tưới đồng thời. Ví dụ: dung dịch 1 chứa lân, dung […]

30 / 05 2017

4_Fan1

Quạt hút khí giải nhiệt

Công dụng: Hút không khí nóng trong nhà xưởng trại chăn nuôi…  – Thông số kỹ thuật: Lưu lượng Q=35000-44000m3/h; […]

30 / 05 2017