Đóng

Châm phân bón

Fertikit pypass, 03 kênh châm phân, EC,pH có bơm tăng áp

Bộ châm phân Fertikit pypass

03 kênh có thể tưới chộn 3 dung dịch tưới đồng thời. Ví dụ: dung dịch 1 chứa lân, dung […]

30 Tháng Năm, 2017