Thanh nẹp hay còn gọi là thanh C

Thanh nẹp hay còn gọi là thanh C có hình chữ U rộng khoảng 3 cm cao khoảng 1,5 cm. […]

16 Tháng Sáu, 2017