Đóng

Vòi phun bể cảnh

a333

Đèn chiếu sáng 985

Đặc tính kỹ thuật: – Đèn gồm 1 cục nguồn , 1 và 1 bống đèn chạy bằng sợi đốt. […]

20 Tháng Tám, 2018

a222

Đèn chiếu sáng 983

Đặc tính kỹ thuật: – Đèn gồm 1 cục nguồn , 1và 2 bống đèn chạy bằng sợi đốt. – […]

20 Tháng Tám, 2018

a

Đèn chiếu 982

Đặc tính kỹ thuật: – Đèn gồm 1 cục nguồn , 1 bống đèn chạy bằng sợi đốt. – Đèn […]

20 Tháng Tám, 2018

77

Đèn led 48 – 2

Đặc tính kỹ thuật: –  gồm 1 cục đổi nguồn và 2 đèn – Mỗi đèn có 48 -bóng, tự […]

20 Tháng Tám, 2018

55

Đèn led 48

Đặc tính kỹ thuật: – Đèn led 48 gồm 1 cục đổi nguồn và 1 đèn – Đèn gồm 48 […]

20 Tháng Tám, 2018

thumbnail (4)

Đèn led HQ-3236

Đặc tính kỹ thuật: – Đèn có 2 loại (loại 220v và loại 12 v) – Đèn âm (lắp chìm […]

20 Tháng Tám, 2018

6

Đèn led HQ -2512

Đặc tính kỹ thuật: – Đèn có 2 loại (loại 220v và loại 12 v) – Đèn âm (lắp chìm […]

20 Tháng Tám, 2018