Đóng

Vòi phun bể cảnh

1_1_1

Vòi phun SFW

Đầu nối 2”; 11/2”; 1” Q=15-28(m3/h); Q=6,5-19,5(m3/h) P=100-250(kpa); P=50-150(kpa)

30 Tháng Năm, 2017

1_2_1

Vòi phun nước MIB

Đầu nối 4”; 3”; 2”; 11/2”; 1”; 3/4”; 1/2” – Q=28;18;7;4;3;2;1 (m3/h). – Chiều cao: 0,55; 0,5; 0,4; 0,25; 0,2(m) […]

30 Tháng Năm, 2017

1_4_1

Vòi phun nước SIP

Đầu nối: 2” – Q=10m3/h – P=100kpa – Chiều cao: 2m – Đường kính 3m.  

30 Tháng Năm, 2017

2_1_c

Vòi phun nước MMG

Đầu nối: 4“; 3“;2“;11/2”; 1”; 3/4”; 1/2” – Q= 1-28(m3/h) – P=5-20(kpa) – H=0,2-0,55(m) – D= 0,3-2,2(m)

30 Tháng Năm, 2017

2_2_1

Vòi phun nước CBT

Đầu nối:  3“;2“;11/2”; 1”; 3/4”; – Q= 1-50(m3/h) – P=40-450(kpa) – H=1-12(m)

30 Tháng Năm, 2017

3_4_1

Vòi phun nước XXn

Đầu nối:    2_1/2“; 2“; 1“; 3/4“ – Q= 2,3-33(m3/h) – P=40-100(kpa) – H=3-7(m)

30 Tháng Năm, 2017

4_1_1

Vòi phun nước ZW

Đầu nối:    2_1/2“; 2“; 1“; 1_1/2“; 3/4“; 3/8“ – Q= 0,3-15(m3/h) – P=8-150(kpa) – H=0,3-3,5(m)  

30 Tháng Năm, 2017