Đóng

18 Tháng Năm, 2017

Đầu nối giữa hai ống nhỏ giọt

Đầu nối giữa 2 ống nhỏ giọt dùng để nối ống nhỏ giọt khi nó bị đứt. Ống bị đứt trong các trường hợp như: như chuột cắn, trong quá trình cánh tác bị dao, liềm cắt phải vv…

Chúng tôi có 2 đầu nối cơ bản được thể hiện trên hình ảnh. Tương ứng là hình ảnh đấu nối của chúng

1. Hình ảnh đầu nối.

12

2. Hình ảnh đấu nối hoàn chỉnh

14

Hệ thống tưới nhỏ giọt Related