Đóng

18 Tháng Năm, 2017

Đầu nối trực tiếp từ PVC ra nhỏ giọt

Đầu nối trực tiếp từ nguồn nước ra ống nhỏ giọt còn được gọi là đầu khởi thủy cho ống nhỏ giọt. Một bộ gồm một roăng cap su và một đầu nối. Khóet 1 lỗ vào ống PVC hoặc HDPE bằng mũi khoét 16mm. Sau đó đưa roăng cao su vào và đưa đầu nối vào. Đầu nối phía bên kia được nối vào ống nhỏ giọt. Hình ảnh đước thể hiện rõ hơn bởi hình vẽ.

1. Bộ đầu nối trực tiếp từ PVC sang ống nhỏ giọt

1

2. Khoét 1 lỗ 16 mm.

2

3. Chuẩn bị đưa đầu nối nhỏ giọt vào

3

4. Lắp hoàn thiện.

4

Hệ thống tưới nhỏ giọt Related