Đóng

18 Tháng Năm, 2017

Đầu tưới dùng cho thân LX Pop-Up ( ký hiệu: 8A;10A;12A;15A;17A)

AAN-GROUP

– Bán kính phun  R= 2,5m , lưu lượng 0.65 m3/h

– Bán kính phun  R= 10 3m, lưu lượng 0.65 m3/h

– Bán kính phun R= 3,7m, lưu lượng 0.47 m3/h

– Bán kính phun R= 4,5m, lưu lượng 0.67 m3/h

– Bán kính phun R= 4,9m, lưu lượng 0.75 m3/h

Nơi sản xuất: Mỹ

Đơn giá:

Hệ thống tưới phun mưa Related