Đóng

18 Tháng Năm, 2017

Đầu tưới MP

Có 3 loại đầu tưới MP1000; MP2000; MP3000

MP 1000 bán kính tưới từ 2m -> 4,2m

MP 2000 bán kính tưới từ 4m -> 6,5m

MP 3000 bán kính tưới từ 4,5m ->9,2m

Trong mỗi loại đầu tưới này có loại chỉnh được góc từ 0 độ -> 180 độ; loại chỉnh góc từ 90 độ -> 270 độ; Loại không chỉnh được góc và quay tròn

Dau-tuoi-MP1

Nơi sản xuất: Mỹ

Đơn giá:

Hãng Hunter Related