Đóng

18 / 05 2017

Đầu tưới Rotor CT70

CT70

– Có thể chỉnh được góc xoay khi tưới: 90 độ, 180 độ, 270 độ, 360 độ.

– Bán kính phun từ 15m -> 22 m thùy thuộc vào việc chọn loại đầu (Nozzle) nào.

– Lưu lượng nước từ  2 m3/h -> 6 m3/h thùy thuộc vào việc chọn loại đầu (Nozzle) nào

– Áp lực đầu ra từ 3 bar đến 7 bar

Nơi sản xuất: Mỹ

Đơn giá:

Hệ thống tưới phun mưa Related