Đóng

18 Tháng Năm, 2017

Đầu tưới kiểu Rotor

HUNTER LÀ THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG CỦA MỸ VỀ CÁC LOẠI VÒI TƯỚI CẢNH QUAN, TƯỚI SÂN BÓNG, SÂN GOLD.
PGP2i25nozzles1

I-60R
– Có thể chỉnh được góc xoay khi tưới: 90 độ, 180 độ, 270 độ, 360 độ.

– Bán kính phun từ 9m -> 16 m thùy thuộc vào việc chọn loại đầu (Nozzle) nào.

– Lưu lượng nước từ 0.2 m3/h -> 3 m3/h thùy thuộc vào việc chọn loại đầu (Nozzle) nào

– Áp lực đầu ra từ 2.5 bar đến 4.5 bar

Mỗi một đầu tưới có 1 bộ đầu (Nozzle) gồm 13 đầu  . Mỗi đầu có đường kính phun khác nhau và lưu lượng nước cũng khác nhau.

Nơi sản xuất: Mỹ

Đơn giá:

Chuyên Mục Khác Related