Đóng

29 Tháng Năm, 2017

Hệ thống thiết bị làm mát trong nhà xưởng, trại chăn nuôi bằng thiết bị quạt hút và tấm bốc hơi nước (Air cooling) hoặc hệ thống tưới phun sương.

Trong nhà xưởng hay trại chăn nuôi thường rất nóng do mái lợp bằng tôn trong quá trình sản xuất nhiệt toả ra từ súc vật, các máy móc và con người, nên trong nhà nhiệt độ thường rất cao về mùa hè gây ra hiệu quả sản xuất thấp đặc biệt làm cho gia súc, gia cầm chậm lớn và sinh bệnh. Do vây cần có biện pháp làm giảm nhiệt độ trong nhà bằng các phương pháp là đặt tấm bốc hơi nước ở phía đầu hồi nhà kết hợp quạt hút phía đối diện sẽ tạo luồng khí mát, làm giảm nhiệt độ trong nhà. Ngoài ra có thể dùng hệ thống phun xương trong nhà, quạt hút cũng có thể giảm nhiệt rất hiệu quả. Ngoài ra có thể làm giảm nhiệt độ truyền từ ngoài vào qua mái tôn bằng làm mát mái tôn có thể dùng hệ thống tưới phun trên mái.

LamMatNhaXuongTraiChanNuoi

Tin tức Related