Đóng

2 Tháng Sáu, 2017

Màng nilon

Có nơi còn gọi là màng pe hay màng kính. Đặc tính của màng nilon là khá trong, đảm bảo cho ánh sáng xuyên qua, cho phép cây quang hợp tốt, nhưng lại chắn được mưa. Có một số màng sản xuất hơi đục, mục đích để giảm 1 phần nào nhiệt độ, nhưng nó lại giảm ánh sáng, nên ở những vùng miền có ánh sáng ít thì lại không có lợi cho cây trồng. Màng nilon có 2 loại. Loại nhập khẩu trực tiếp từ Israel có bề dầy 0.15mm hay 150 Micro. Khổ có các loại phổ biến sau đây: 3,2m; 3,7m; 4,2m; 5m; 6m; 8m; 12m

Màng liên doanh Việt Nam cũng có độ dầy như màng Israel và có các khổ phổ biến: 3.2m; 4,2m; 6m; 8m.
1239760_222862407902263_391048832_n
4

Chuyên Mục Khác Related