Đóng

2 Tháng Sáu, 2017

Màng phủ nông nghiệp

Chúng tôi cung cấp màng phủ nông nghiệp, còn gọi là màng phủ đất. Màng có độ dầy 0.25 mm. Độ bền 2 năm trong điều kiện ngoài trời. Màng phủ thông thường có các loại khổ sau: 0.9m x 400m; 1m x 400m; 1.2m x 400m; 1.4m x 200m; 1.8m x 200m; 2m x 200m. Màng có 2 mặt, một mặt đen và một mặt bạc. Mặt đen phủ quay xuống dưới để không có ánh sáng cho cỏ khỏi mọc. Mặt bạc phủ phía trên để phản lại ánh sáng mặt trời, hạn chế hấp thụ nhiệt.

9

Chuyên Mục Khác Related