Đóng

18 Tháng Năm, 2017

Pro spray

Vòi tưới có các độ cao khác nhau từ 5cm đến 30 cm.

Tuỳ vào mục đích sử dụng ta có thể chọn loại vòi có kích thước cao hoặc loại vòi có kích thước thấp hơn. Nếu như tưới cỏ nhật bản thì không cần loại có kích thước cao, ngược lại với các loại hoa và cây bụi thì có thể chọn loại có kích cao để nước có thể tưới vươn lên bên trên tầm lá.

Nozzle-Pro-spray

Mỗi loại vòi tưới lại có thể thay đổi bởi các đầu tưới như hình vẽ bên. ( 4A,6A,8A,10A,12A,15A,17A). Các loại đầu tưới này cho ta các bán kính phun khác nhau từ 1,2m -> 5m. Tương ứng với lưu lượng nước từ 200lit/h -> 1m3/h

Download catalog theo đường link dưới đây:

Tài liệu

Nơi sản xuất: Mỹ

Đơn giá:

Hãng Hunter Related