Đóng

18 Tháng Năm, 2017

Rotor 3500

3500

  • Bán kính tưới: 4,6 m – 10,7 m
  • Góc tưới: 40o – 360o
  • Kiểu tưới: Hình tròn, rẻ quạt
  • Áp suất: 1,7 bar – 3,8 bar
  • Lưu lượng nước: 0,12 m3/h – 1,04 m3/h
  • Chiều cao thân đầu phun: 16,8 cm
  • Chiều cao phần nhô lên: 10,2 cm
  • Phụ kiện đầu vào: Ống 1/2’’

Nơi sản xuất: Mỹ

Đơn giá:

Hệ thống tưới phun mưa Related