Đóng

18 Tháng Năm, 2017

Rotor 5000

5000

• Bán kính tưới: 7,8 m – 15,2 m

• Góc tưới: 50o – 360o

• Kiểu tưới: Hình tròn, rẻ quạt

• Áp suất: 1,7 bar – 4,5 bar

• Lưu lượng nước: 0,25 m3/h – 2,2 m3/h

• Chiều cao thân đầu phun: 18,5 – 24,9 cm

• Chiều cao phần nhô lên: 10,2 – 30,5 cm

• Phụ kiện đầu vào: Ống 3/4’’

Nơi sản xuất: Mỹ

Đơn giá:

Hệ thống tưới phun mưa Related