Đóng

18 Tháng Năm, 2017

Rotor 5500

5500

• Bán kính tưới: 5,2 m – 16,8 m

• Góc tưới: 50o – 360o

• Kiểu tưới: Hình tròn, rẻ quạt

• Áp suất: 2,1 bar – 6,2 bar

• Lưu lượng nước: 0,21 m3/h – 1,48 m3/h

• Chiều cao thân đầu phun: 16,8 cm

• Chiều cao phần nhô lên: 12,7 cm

• Phụ kiện đầu vào: Ống 3/4’’

Nơi sản xuất: Mỹ

Đơn giá:

Hệ thống tưới phun mưa Related