Đóng

18 Tháng Năm, 2017

Rotor Falcon 6504 lõi thép không rỉ

Vòi tưới co 8 Nozzle khác nhau. Mỗi Nozzle được quy định bởi 1 con số và một mầu sắc khác nhau. Ta có thể thay thế các Nozzle này cho nhau khi sử dụng. Nozzle có số nhỏ hơn sẽ cho ta một bán kính phun va lưu lượng nước nhỏ hơn đối với những Nozzle có số lớn hơn Thông thường bán kính tưới giao động từ 7m -> 20m và lưu lượng nước giao động ương ứng  ở mức 0.7 m3/h đến 3m3/h.

Rotor--Palcon-6504

Loại Rotor 6504 co 2 loại Model đó là loại lõi thép và loại lõi nhựa.

Dưới đây là 2 hình ảnh của chúng

Nơi sản xuất: Mỹ

Đơn giá:

Hệ thống tưới phun mưa Related