Đóng

18 Tháng Năm, 2017

Thân tưới LX Pop – Up (LX4,LX3,LX12,LX6)

LX-FAMILY

– LX Pop – Up là tên chung;

– LX3 Tương ứng với độ cao 3 in

– LX4 cao 4 in

– LX6 cao 6 in (có 2 đầu nối vào ống cấp nước giữa thân và cuối thân để tiện cho việc thi công)

– LX12 cao 12 in (có 2 đầu nối vào ống cấp nước giữa thân và cuối thân để tiện cho việc thi công)

Nơi sản xuất: Mỹ

Đơn giá:

Hệ thống tưới phun mưa Related