Đóng

29 Tháng Năm, 2017

TƯỚI 70 HA DỨA THỊ XÃ TAM ĐIỆP – NINH BÌNH

Dự án hoàn thành vào năm 1011, chủ đầu tư là nông trường dứa Đồng Giao. Đây có lẽ là mô hình tưới phun lớn nhất miền bắc, với diện tích 70 ha. Hệ thống tưới có chiều dài 3 km. Sử dụng ống HDPE phi 110. Hệ thống tưới có dùng hệ thống tưới tự động. Toàn hệ thống được chia ra làm 2 trung tâm điều khiển, Mỗi trung tâm có 2 bơm đẩy song song chung cho một hệ thống. Mỗi bơm có công suất 50 kw, và được dặt trễ thời gian trong 30 giây, để tránh xung dòng điện lớn khi khởi động. Ngoài ra còn có 1 bơm dự phòng. Như vậy tổng cộng có 5 bơm 50 KW.

Mỗi  trung tâm điều khiển phụ trách 24 vùng tưới. Nên hệ thống phải sử dùng 48 van điện từ 3 in ( phi 90).

Vòi tưới, hệ thống sử dụng hơn 2000 vòi tưới có bán kính phun R = 13m và lưu lượng nước 900 lit/h.

Dưới đây là vài hình ảnh.

444

666

777

 

 

 

Tin tức Related