Đóng

30 Tháng Năm, 2017

Vòi phun nước hình nấm MA

Model Ren nối Áp lực (Kpa) Lưu lượng(m3/h) Chiều cao (m) Đường kính lan tỏa (m)
MA 15A 1/2″ 3.0-5.0 1.0-2.0 0.2-0.3 0.3-o.45
MA 15B 1/2″ 3.0-5.0 1.0-2.0 0.2-0.3 0.3-o.45
MA 15C 1/2″ 3.0-5.0 1.0-2.0 0.2-0.3 0.3-o.45
MA 15D 1/2″ 3.0-5.0 1.0-2.0 0.2-0.3 0.3-o.45
MA 20 3/4″ 4.0-6.0 1.0-2.0 0.2-0.3 0.3-o.45

 

2_1_c

Vòi phun bể cảnh Related