Đóng

18 Tháng Năm, 2017

VÒI PHUN ROTO PGJ.

Có các moden sau:

– PGJ – 00 : Chiều cao vòi: 18 cm; đường kính vòi 3 cm. Lắp ren trong (phi 21 PVC)

– PGJ – 04: Chiều cao vòi: 18 cm; đường kính vòi 3 cm. Lắp ren trong (phi 21 PVC); Nhô lên khỏi mặt đất 10 cm

– PGJ – 06 Chiều cao vòi: 23m; đường kính vòi 3 cm. Lắp ren trong (phi 21 PVC); Nhô lên khỏi mặt đất 15cm

– PGJ – 12 chiều cao vòi: 41m; đường kính vòi 3 cm. Lắp ren trong (phi 21 PVC); Nhô lên khỏi mặt đất 30cm

Vòi phun gồm 8 đầu tưới, có ký hiệu như sau: 0.75; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 5.0

Khi lắp mỗi đầu tưới trên vào vòi ta sẽ có lưu lượng tưới và bán kính phun khác nhau.

Thông thường bán kính phun giao động từ 5m cho tới 11m. Tương ứng với lưu lượng từ 0.2 -> 1.2 m3/h

PGJ2

Download catalog theo đường link sau:

Tài liệu

Nơi sản xuất: Mỹ

Đơn giá:

Hãng Hunter Related