Đóng

17 Tháng Tám, 2018

Vòi phun tia đơn có khóa và không khóa ZB

Bảng thông số kỹ thuật

Model  Ren lắp  Áp suất (Kpa)  Lưu lượng (m3/h)  Chiều cao (m)
 ZB M10  M10  50-150  0.1-1.0  1.0-3.0
  ZB M12  M12   50-150  0.1-1.2  1.0-3.5
  ZB M15  1/2″   50-150  0.3-1.5  1.0-4.0
  ZB M20  3/4″   50-150  1.0-3.0  1.0-5.0
  ZB M25  1″   50-150  2.0-4.0  3.0-6.0

010

thumbnail (7)

Vòi phun bể cảnh Related