Đóng

18 Tháng Năm, 2017

VÒI THAY THẾ TORO

Hunter có sản xuất ra 1 số thiết bị thay thế cho vòi tưới sân gofl : tiêu biểu có các mã hàng : G70RT, G75RT, G80RT. Tùy vào các bộ đầu tương ứng mà chúng có thể thay thế cho các loại vòi TORO sau: G70RT và G75RT có thể thay thế cho các vòi :Toro 630, Toro 660, Toro 730, Toro 760 G80RT có thể thay thế cho các vòi :Toro 650, Toro 670, Toro 680, Toro 750, Toro 780 Dưới đây là hình ảnh và bảng đầu tưới thay thế tương ứng :

GRT80

Voi-thay-the

Nơi sản xuất: Mỹ

Đơn giá:

Hãng Hunter Related