Đóng

18 / 05 2017

Vòi tưới phun mưa cỡ nhỏ SpinclearUD

– Đối tượng phục vụ: Đối loại rau ăn lá, cây giống, kết hợp làm mát… Loại đất thấm ít như loại sét, pha sét,…Thường dùng treo trên sàn mái trong nhà lưới.

SpinClear

– Thông số kỹ thuật: Lưu lượng Q=60-80l/h; đường kính phun D=5-7m; áp lực Phun P=2-3bar;

Nơi sản xuất: Israel

Đơn giá:

Hãng Israel Related