Đóng

18 Tháng Năm, 2017

VÒI TƯỚI ROTOR 7005

Tưới giao động từ: 0,86 m3/h đến 5,04 m3/h.

Mỗi vòi có 8 đầu tưới khác nhau: Tương ứng với bán kính phun và lưu lượng cũng khác nhau: Vòi bao gồm 2 model khác nhau, loại lõi nhựa và loại lõi thép không rỉ

Bán kính tưới giao động từ 11,9 m đến 21,7m.

Lưu lượng

Loai : 04 – đen: bán kính phun 12m lưu lương: 1,5 m3/h

Loại: 06 – xanh sáng: bán kính phun 13,7m Lưu lượng 1,28 m3/h

Loại: 08 – Xanh đen: bán kính phun 1,49m Lưu lượng 1,59 m3/h

Loại : 10 – Xám : bán kính phun 16,1m Lưu lượng 2,1 m3/h

Loại : 12 – xám cho : bán kính phun 18m Lưu lượng 2,8 m3/h

Loại: 14 – Xanh nhat: bán kính phun 18,8m Lưu lượng 3,3 m3/h

Loại: 16 – vàng đậm : bán kính phun 19,8m Lưu lượng 3,75 m3/h

Loại: 18 – xanh đậm : bán kính phun 20,1m Lưu lượng 4,21 m3/h

Rotor-7005-sprinkler

Nơi sản xuất: Mỹ

Đơn giá:

Hệ thống tưới phun mưa Related