Đóng

18 Tháng Năm, 2017

VÒI TƯỚI ROTOR 8005

Vòi có 2 model khác nhau, loại lõi nhựa và loại lõi thép không rỉ

Bán kính tưới giao động từ 17 m đến 24,7 m.

Lưu lượng tưới giao động từ: 2 m3/h đến 8 m3/h.

Mỗi vòi có 8 đầu tưới khác nhau: Tương ứng với bán kính phun và lưu lượng cũng khác nhau:

Loai : 12 – xám: bán kính phun 17m lưu lương: 2,5 m3/h

Loại:  14 – xanh nhạt: bán kính phun 18,5m Lưu lượng 3,28 m3/h

Loại:  16 – nâu thẫm: bán kính phun 20m Lưu lượng 3,7 m3/h

Loại : 18 – xanh thẫm : bán kính phun 21m Lưu lượng 4,2 m3/h

Loại : 20 – đỏ : bán kính phun 22m Lưu lượng 5 m3/h

Loại:  22 – vàng: bán kính phun 22,4m Lưu lượng 5,8 m3/h

Loại:  24 – da cam : bán kính phun 23m Lưu lượng 6 m3/h

Loại:  26 – trắng : bán kính phun 24m Lưu lượng 8 m3/h

8005-Rotor-sprinkler

Nơi sản xuất: Mỹ

Đơn giá:

Hệ thống tưới phun mưa Related