Đóng

18 Tháng Năm, 2017

Vòi tưới Rotors T1

Có thể chỉnh được góc xoay khi tưới: 90 độ, 180 độ, 270 độ, 360 độ.

– Bán kính phun từ 5m -> 15 m thùy thuộc vào việc chọn loại đầu (Nozzle) nào.

– Lưu lượng nước từ 0.15 m3/h -> 1.3 m3/h thùy thuộc vào việc chọn loại đầu (Nozzle) nào

– Áp lực đầu ra từ 2.5 bar đến 3.5 bar

Mỗi một đầu tưới có 1 bộ đầu (Nozzle) gồm 6 đầu  . Mỗi đầu có đường kính phun khác nhau và lưu lượng nước cũng khác nhau.

Bảng thông số:

T22

Nơi sản xuất: Mỹ

Đơn giá:

Hệ thống tưới phun mưa Related