Thiết kế thi công

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT X-CORE 401

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT X-CORE 401

BỘ ĐIỀU KHIỂN X-CORE 401 Bộ điều khiển X-Core 401 có màn hình hiển thị thời gian và ngày khi nhàn rỗi (không chạy chương trình tưới). Màn hình hiển thị sẽ thay đổi khi quay nút gạt (Swith) đến các mục khác nhau để chỉ ra các thông tin cụ thể để nhập (lập trình). Khi lập trình mục  nhấp …