HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT X-CORE 401

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN X-CORE 401

BỘ ĐIỀU KHIỂN HUNTER X-CORE 401
BỘ ĐIỀU KHIỂN HUNTER X-CORE 401

Màn hình hiển thị X-Core hiển thị thời gian và ngày khi nhàn rỗi (không chạy chương trình tưới). Màn hình hiển thị xẽ thay đổi khi quay nút gạt (Swith) đến các mục khác nhau để chỉ ra các thông tin cụ thể để nhập (lập trình). Khi lập trình mục  nhấp nháy của màn hình hiển thị có thể được thay đổi bằng cách ấn nút + hoặc . Để thay đổi mục khác (phần không nhấp nháy), ta ấn nút mũi tên < hoặc > cho đến khi mục ta cần thay đổi được nhấp nháy

X-CORE 401:  gồm có 4 chương trình tưới là: A, B, và C, với mỗi chương trình có khả năng tưới được 4 lần mỗi ngày.

Màn hình hiển thị tại mục Current Time/Day
Màn hình hiển thị tại mục Current Time/Day

1- Đặt thời gian hiện tại (current Time/Day).

 • Bật quay số (Swith) về mục này (current Time/Day) để đặt thời gian hiện tại
 • mục năm (theo quy định của phương tây thì người ta thể hiên năm/tháng/ngày) hiện tại xẽ được nhấp nháy. Sử dụng nút +hoặc để thay đổi năm. Sau khi thiết lập năm, nhấn nút > để tiến hành thiết lập các tháng.
 • Thángngày sẽ hiện trên màn hình. Tháng sẽ được nhấp nháy và biểu tượng (tờ lịch) sẽ được hiện ra. Sử dụng + hoặc  để thay đổi tháng. Nhấn nút > để thiết lập thay đổi ngày.
 • Ngày hiện tại sẽ được nhấp nháy và biểu tượng (tờ lịch) cũng được hiển thị. Sử dụng nút + hoặc  để thay đổi ngày. Nhấn nút > để tiến hành thiết lập thời gian.
 • Thời gian sẽ được hiển thị (cũng như ngày tháng, thời gian cũng được hiển thị theo kiểu Giờ/phút/giây). Sử dụng các nút và  để chọn AM, PM, hoặc 24. Nhấn nút > để để di chuyển đến hàng giờ, giờ sẽ được nhấp nháy. Sử dụng nút hoặc để thay đổi giờ hiển thị trên màn hình . Nhấn nút > để di chuyển đến phút. Phút sẽ được nhấp nháy. Sử dụng các nút + để thay đổi  phút trên màn hình. Bây giờ gày tháng và thời gian đã được thiết lập.

CHÚ Ý:  Một nguyên tắc lập trình cơ bản là bất cứ biểu tượng hoặc ký tự nhấp nháy nào sẽ là mục lập trình. Ví dụ, nếu giờ nhấp nháy khi thiết lập thời gian, khi đó giờ  xẽ được thay đổi hoặc lập trình.

2- Thiết lập chương trình bắt đầu tưới (START TIME)

Màn hình hiển thị trên mục START TIME: 1- Là lần phun thứ nhất A- là đang cài đặt tại chương trình A
Màn hình hiển thị trên mục START TIME: 1- Là lần phun thứ nhất A- là đang cài đặt tại chương trình A
 1. Bật quay số (Swith)  đến vị trí thời gian bắt đầu (START TIMES)
 2. Nhà máy thiết lập sẵn trên chương trình A. Nếu cần bạn có thể chọn chương trình B, hoặc C bằng cách nhấn nút (PRG).
 3. Sử dụng các nút + hoặc – để thay đổi thời gian bắt đầu. (mỗi lần nhấn nút thay đổi là 15 phút: như trên hình vẽ là thời gian phun tưới lần 1 ở chương trình A vào lúc 10h15.)
 4. Nhấn nút > để bổ sung thêm một thời gian bắt đầu khác (lần 2; lần 3; lần 4) hoặc nút PRG cho các chương trình tiếp theo.

CHÚ Ý: Một thời gian bắt đầu sẽ kích hoạt tất cả các trạm tuần tự trong chương trình đó. Điều này loại bỏ cần phải nhập thời gian bắt đầu của mỗi trạm. Nhiều giờ bắt đầu trong một chương trình có thể sử dụng cho riêng biệt buổi sáng, buổi chiều, hoặc buổi tối chu kỳ  tưới  nước .

Thời gian bắt đầu có thể được nhập theo thứ tự bất kỳ.

Để loại bỏ (hủy) một Chương trình bắt đầu. Quay số (Swith)  thiết lập để bắt đầu vị trí (START TIMES) , ấn nút + hoặc cho đến khi bạn đạt đến 12:00 AM (Midnight). Từ đây nhấn nút () một lần (nữa) thời gian xẽ nhảy tiếp theo đến vị trí OFF.

3-Thời gian tưới

Màn hình hiển thị tại mục Run Time 1- là cổng số 1 (van 1) 0:20 là thời gian mà cổng này mở (20 phút) A là đang chạy của chương trình A
Màn hình hiển thị tại mục Run Time: 1– là cổng số 1 (van 1) 0:20 là thời gian mà cổng này mở (20 phút) A là đang chạy của chương trình A
 1. đặt quay số (Swith) về vị trí RUN TIMES
 2. Màn hình hiển thị sẽ hiển thị các chương trình lựa chọn mới nhất (A, B, hoặc C), số trạm lựa chọn (van), biểu tượng (đồng hồ cát) và số trạm sẽ được nhấp nháy. Bạn có thể chuyển sang một chương trình khác bằng cách ấn nút (PRG)
 3. Sử dụng các nút + để thay đổi thời gian chạy của trạm trên màn hình. Bạn có thể thiết lập thời gian chạy từ 0 đến 4 giờ.
 4. Nhấn nút (>)để tiến đến trạm (van) tiếp theo. (Lưu ý: Hai mục START TIME và RUN TIME có các số trên màn hình nhìn giống nhau nhưng ý nghĩa của chúng là khác nhau vì vậy ta cần hiểu rõ để cài đặt cho đúng)

 

 

4-Thiết Lập Ngày Tưới Nước (hoặc ngày nghỉ không tưới)
Màn hình hiển thị tại mục WATER DAY
Màn hình hiển thị tại mục WATER DAY
 1. Bật quay số về vị trí (WATER DAYS)
 2. Màn hình hiển thị sẽ hiển thị các chương trình lựa chọn mới nhất (A, B, hoặc C). Bạn có thể chuyển sang một chương trình khác bằng cách nhấn nút (PRG).
 3. Màn hình hiển thị 7 ngày trọng tuần (MO, TU, WE, TH, FH, SA, SU tương ứng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật).

Tất cả các ngày sẽ có các biểu tượng (giọt nước) ngày tưới hoặc (giọt nước gạch chéo) là các ngày không tưới.

 

Lựa chọn các ngày tưới nước trong tuần.

Màn hình hiển thị trong mục chọn ngày tưới nước trong tuần
Màn hình hiển thị trong mục chọn ngày tưới nước trong tuần

1. Di chuyển con trỏ vào một ngày cụ thể (con trỏ sẽ luôn luôn bắt đầu với MO), bấm nút (+) để kích hoạt một ngày cụ thể trong tuần để tưới. Nhấn nút () để huỷ bỏ tưới nước trong ngày hôm đó. Sau khi nhấn một nút con trỏ tự động ứng trước cho ngày hôm sau (chuyển sang giọt nước bên cạnh).

2. Lặp lại bước một cho tất cả các ngày mong muốn đã được lựa chọn. Những ngày đã chọn sẽ hiển thị để cho biết tình trạng của nó là ON. Cuối cùng là ngày tưới nước cuối cho chương trình đó.

 

Lựa chọn các ngày lẻ (ODD) hoặc trẵn (EVEN) để tưới

 

Màn hình hiển thị trong mục chọn ngày chẵn hoặc ngày lẻ: ODD- Ngày lẻ - EVEN: Ngày chẵn
Màn hình hiển thị trong mục chọn ngày chẵn hoặc ngày lẻ: ODD- Ngày lẻ – EVEN: Ngày chẵn
 1. Tính năng này sử dụng số ngày, tháng để tưới thay vì cụ thể các ngày trong tuần (ngày lẻ: 1, 3, 5, vv, ngày trẵn 2, 4, 6, …)

Với con trỏ  trên biểu tượng nhấn nút (>) một lần các biểu tượng lẻ được hiển thị

2 . Nếu tưới nước vào ngày lẻ như mong muốn, quay lại công tắc về vị trí Run

3 Nếu muốn tưới nước vào ngày trẵn, nhấn nút (>) một lần các biểu tượng trẵn sẽ hiển thị .

Bạn có thể di chuyển qua lại từ ODD sang EVEN bằng cách nhấn nút (>) và (<)

Chú ý: Ngày 31 của bất kỳ tháng nào và ngày 28 tháng 2 luôn luôn “off” nếu ngày tưới nước được chọn là ODD.

 

Lựa chọn tưới nước theo khoảng thời gian.

Với tuỳ chọn này, bạn có thể chọn khoảng thời gian tưới nước từ 1 đến 31 ngày.

 1. Với con trỏ trên EVEN nhấn nút (>) một lần và biểu tượng sẽ xuất hiện và 1 nhấp nháy trên màn hình hiển thị. Lịch trình khoảng thời gian tưới nước xuất hiện trên màn hình.
 2. Nhấn nút hoặc để chọn số ngày tưới nước (từ 1 đến 31 ngày). Điều này được gọi là khoảng thời gian.

Bộ điều khiển sẽ tưới nước cho chương trình được lựa chọn thời gian bắt đầu tiếp theo và sau đó sẽ tưới nước ở khoảng thời gian lập trình.

 

 

Thiết lập một ngày sự kiện (tắt, không tưới )

Bộ điều khiển (X-Core) cho phép bạn cài đặt chương trình một ngày không tưới nước (nghỉ). Tính năng này hữu ích để ức chế tưới nước vào ngày cụ thể. Ví dụ, nếu bạn luôn luôn cắt cỏ vào ngày thứ Bảy, bạn sẽ chỉ định thứ bảy như là một ngày không tưới nước để bạn  cắt cỏ.

 

 1. Bật quay số đến vị trí  WATER DAYS 
 2. Nhập một khoảng lịch trình tưới nước như mô tả.
 3. Nhấn nút (>)để di chuyển đến ở phía dưới màn hình hiển thị . MO sẽ được nhấp nháy.
 4. Sử dụng nút (>) cho đến khi con trỏ ở các ngày trong tuần bạn muốn thiết lập như là một ngày không tưới.
 5. Nhấn nút () để thiết lập ngày này là ngày không tưới nước. Biểu tượng này sẽ xuất hiện.
 6. Lập lại bước 4 và 5 cho đến khi tất cả các ngày sự kiện mong muốn là không tưới (off).

 

Tự động tưới nước

Sau khi lập trình X-Core xong , quay nút gạt số (Swith) về vị trí RUN vị trí để cho phép thực hiện tự động của tất cả các lựa chọn chương trình và thời gian bắt đầu tưới.

Tắt hệ thống

Van tưới nước sẽ được tắt sau khi quay số (Swith) được chuyển sang vị trí tắt hệ thống SYSTEM OFF trong hai giây. Tất cả các chương trình đang hoạt động sẽ ngưng và nước tưới sẽ dừng lại. Để bộ điều khiển hoạt động tự động trở lại bình thường chỉ đơn giản là trả lại quay số (Swith) đến vị trí RUN.

Chạy bằng tay cho một cổng.

 1. Bật quay số về
 2. Thời gian chạy sẽ nhấp nháy trên màn hình. Sử dụng nút (>) để di chuyển đến kênh (van) bạn muốn. Bạn có thể sử dụng + hoặc – để chọn số lượng thời gian cho trạm nước (van).
 3. Bật quay số theo chiều kim đồng hồ đến vị trí RUN để chạy trạm (mở van tưới), Sau đó điều khiển sẽ quay lại chế độ tự động không có thay đổi thiết lập trước đó

Bạn cũng có thể kích hoạt tất cả các trạm (van) tưới mà không cần sử dụng quay số.

 1. Nhấn và giữ nút (>) trong 2 giây.
 2. Tính năng này sẽ tự động mặc định chương trình A. Bạn có thể chọn chương trình B hoặc C bằng cách nhấn nút (PGR ).
 3. Số trạm sẽ được nhấp nháy. Nhấn nút (>)để di chuyển qua các trạm và sử dụng nút + hoặc – để điều chỉnh thời gian của mỗi trạm (van). (Nếu không có các nút được ép (giữ) cho một vài giây trong bước 2 hoặc 3 bộ điều khiển sẽ tự động bắt đầu tưới nước).
 4. Nhấn nút di chuyển đến trạm bạn muốn để bắt đầu. Sau khi tạm dừng 2 giây, chương trình sẽ bắt đầu. Bất cứ lúc nào trong chu kỳ hướng dẫn sử dụng, bạn có thể sử dụng các nút hoặc di chuyển từ trạm này đến trạm bằng tay khác.

 

Bộ điều khiển cho phép người dùng lập trình điều khiển để vô hiệu hoá cảm biến tưới nước chỉ trên trạm mong muốn. Ví dụ, vườn có chậu nhô ra và mái nhà có thể không tiếp cận nước khi trời mưa và sẽ tiếp tục cần phải được tưới nước trong thời kỳ mưa. Để ghi đè lên chương trình cảm biến:

 

 1. Bật quay số đến vị trí RUN.
 2. Bấm và giữ nút – xuống trong khi quay số tới vị trí giờ bắt đầu
 3. Thả nút ( – ). Tại thời điểm này, màn hình hiển thị hiển thị số lượng trạm, ON và biểu tượng được nhấp nháy.
 4. Nhấn nút + hoặc – để kích hoạt hoặc vô hiệu hoá cảm biến cho các trạm hiển thị. ON = cảm biến cho phép (sẽ không cho tưới khi mưa ) OFF = cảm biến vô hiệu hoá (sẽ cho phép tưới nước khi mưa)
 5. Sử dụng nút > hoặc < để di chuyển đến trạm tiếp theo mà bạn muốn chương trình cảm biến ghi đè lên.

Chú ý: Mặc định điều khiển cho các cảm biến để vô hiệu hoá tưới nước trên tất cả các khu vực khi mưa xảy ra.

Khi bộ điều khiển nhận được một đầu vào từ cảm biến để vô hiệu hoá tưới nước, màn hình hiển thị sẽ cho biết các trạm đã được lập trình để ghi đè lên các bộ cảm biến. Một trạm đang chạy trong chế độ ghi đè lên cảm biến các biểu tượng và  sẽ nhấp nháy luân phiên.

 

Chương trình chạy test tất cả các trạm (van).

Bộ điều khiển X-Core cho phép người sử dụng một phương pháp đơn giản để chạy một chương trình thử nghiệm. Tính năng này sẽ hoạt động trình tự  trong số các trạm từ thấp đến cao.

 1. Quay số về vị trí RUN, bấm và giữ nút (PRG). Số lượng trạm sẽ được hiển thị và thời gian sẽ được nhấp nháy.
 2. Sử dụng nút + hoặc – để thiết lập thời gian chạy từ 1 đến 15 phút. thời gian chạy chỉ phải nhập vào một lần.
 3. Sau khi trạm dừng 2 giây, chương trình thử nghiệm sẽ bắt đầu.

Beispielsweise zeigt die kurve der diplomarbeit hilfe schreiben tagesmittel der lufttemperatur über 30 jahre in berlin charakteristische abweichungen vom mittelwert.

Keywords:

Bài viết trước đó TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
Bài viết sau đó Thi công hệ thống tưới.