ỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT.

Liên hệ

Dây nhỏ giọt ECO-DRIP

Dây nhỏ giọt Eco Drip được sản xuất tại Hàn Quốc.

Dây được sản xuất theo dây truyền hiện đại có độ bền cao

Bề dầy thành ống: Chúng tôi đang có 2 loại : 0.2mm và 0.3mm

Khoảng cách lỗ có các loại sau : 15 cm / 20 cm / 30 cm / 40 cm / 50 cm

 

Mô tả

Phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, bền vững đòi hỏi phải đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ mới vào sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng theo thiết kế khoa học và tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy trình nghiêm ngặt. Sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trong sản xuất một số cây trồng như rau màu, hoa… là một trong các khâu của quá trình sản xuất. ống tưới nhỏ giọt là giải pháp hợp lý nhất là những vùng khan hiếm nước. Giúp giảm nhiều công lao động tiết kiệm nước và tăng hiệu quả kinh tế cho cây trồng.

Hiệu quả mang lại

Theo Viện Khoa học Thủy lợi VN, hiện cả nước có 6 mô hình tưới tiết kiệm là tưới nhỏ giọt ngầm, tưới nhỏ giọt capinnet, tưới nhỏ giọt mặt, tưới phun mưa, tưới phun cấp hạt nhỏ và tưới phun sương. Thực tế qua áp dụng các mô hình, hiệu quả mang lại là khá khả quan được biểu hiện trên các mặt: Quản lý dinh dưỡng cây trồng, tiết kiệm nước, tiết kiệm phân bón, tăng năng suất, tăng chất lượng, giảm phòng trừ cỏ dại, giảm nấm bệnh, giảm ô nhiễm môi trường, cơ giới hóa, SX hàng hóa quy mô lớn…