Rotor I25 Series

Liên hệ

  • Vòi có 2 model khác nhau, loại lõi nhựa và loại lõi thép không rỉ, bán kính giao động từ 11,9m – 21,7m.
  •  Lưu lượng tưới giao động từ 0,86m³/h – 5,04m³/h . Mỗi vòi có 8 đầu tưới khác nhau ( Tương ứng với bán kính phun và lưu lượng cũng khác nhau)
  • Nước sản xuất: Mỹ