Vòi phun hunter I90

Liên hệ

Vòi I90 được thiết kế bán  kính phun từ 73′ – 104′

Lưu lượng nước 29,5-83,8 GMP

Đầu vào được thiết kế ren trong 1-1/2”